SEKAPUR SIRIH

Ucapan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Saga-Saga Membakut Sabah.
En Ahmad Hj Bidin


DALAM PROSES...