Jumaat, 27 Februari 2009

Uji Minda Dalam Masa 15 MinitMatematik Tahun 6

1. Nyatakan dalam bentuk angka ‘lima juta enam puluh tiga’.
A 5 000 603 C 500 603
B 5 000 063 D 500 063


2. ‘Tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus’ dinyatakan dalam angka ialah
A 754 007 C 754 700
B 754 070 D 754 770


3. Nilai digit bagi digit 8 dalam nombor 6 857 329 ialah
A 800 C 80 000
B 8 000 D 800 000


4. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan pada nombor 6 953 742.
A ratus C puluh ribu
B ribu D ratus ribu


5. 724 697 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah
A 724 600 C 725 600
B 725 000 D 726 000


6. Antara nombor yang berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat
menjadi 7 541 000?
A 7 530 798 C 7 540 618
B 7 531 300 D 7 541 503


7. 690 203 apabila dicerakinkan menjadi
A 690 000 + 20 + 3 C 600 000 + 9 000 + 200 + 3
B 690 000 + 200 + 3 D 600 000 + 90 000 + 200 + 3


8. Nombor yang paling hampir dengan 1 000 000 ialah
A 989 799 C 1 000 100
B 997 899 D 1 100 000


9. Dalam turutan, “869 000, , 871 000, , 873 000”, nombor-nombor yang tertinggal ialah
A 872 000, 871 000 C 870 000, 872 000
B 872 000, 870 000 D 872 000, 874 000


10. Turutan nombor yang manakah adalah disusun mengikut tertib menurun?
A 618 473, 168 743, 951 546, 169 427
B 787 816, 492 733, 526 417, 298 524
C 345567, 233456, 231999, 123209
D 123456, 234567, 345678, 456789

11. 394 – 125 ÷ 25 =
A 179 C 369
B 269 D 389


12. Nombor lima digit terkecil yang dapat dibentuk dengan menggunakan digit-digit 0, 2, 9, 1, dan 5 ialah
A 95 210 C 10 259
B 15 920 D 10 209


13. ( 47 × 13 ) –( 637 ÷ 13 ) =
A 26 C 562
B 47 D 611

14. Encik Leong membeli sebuah komputer yang berharga RM4 320. Dia membayar sebanyak RM2550. Bakinya akan dibayar secara sama banyak dalam masa 10 bulan secara ansuran. Hitung jumlah bayaran Encik Leong untuk setiap bulan.
A RM177 C RM432
B RM255 D RM1 770


15. 1 875 biji gula-gula dibahagi kepada 75 orang murid secara sama rata. Jumlah gula-gula yang diterima oleh 4 orang murid ialah
A 25 biji C 100 biji
B 75 biji D 125 biji

3 ulasan:

geng berkata...

tak tercapai akalku

serisuryati berkata...

cikgu orang Sabah ke?

Takilala berkata...

Saya org Sabah. hehehe. mun miani punya soalan, baik ku ngambil PTK.